Dagordning Årsmöte 2015

S30 förbundets årsmöte 2015-03-20 i Tranebergsstugan.

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behörighet
 3. Val av ordförande och sekreterare samt val Dagordning vid Svenska av en justeringsman och två rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Kassarapport
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgift
 10. Motioner
 11. Val av ordinarie styrelseledamöter
 12. Val av suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valnämnd
 15. Övriga frågor
 16. Avslutning