Årsberättelse 2012

 Årsberättelse för Svenska S30 förbundet verksamhetsåret 2012

Vid utgången av 2012 fanns 117 båtar registrerade i förbundet och antalet medlemmar var 123, vilket är en minskning med 3  medlemmar sedan föregående år.

Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda möten och styrelsearbetet har fungerat mycket bra med entusiastiska styrelsemedlemmar.

Årsmötet, som samlade 25 deltagare, avhölls i Tranebergsstugan i Stockholm.

S30-bladet har utkommit med fyra nummer.

Förbundets hemsida, S30.se, har under året funnits tillgänglig med nyheter och diskussionsforum.

Vårträffen i Grönskärsfladen blev trivselmässigt mycket lyckad. Kappseglingsmässigt något mindre lyckad då Nämdöfjärden låg blank som en spegel hela dagen  Sju S30-besättningar deltog med liv och lust i tipspromenad, chipsätning m.m. Mycket bra arrangerat av Uffe Andersson.

Sommarens eskadersegling som fokuserade på korta dagsetapper i Stockholms skärgård utföll till stor belåtenhet bland de åtta deltagande S30-besättningarna. Start på Jolpan och avslut på Ålö. Däremellan besök på gårdar som säljer närproducerad mat, skärgårdsrestauranger och en utomordentlig fin guidad tur på Ornö.
På kräftskivan i Ladvken deltog tre båtar.

Under hösten gjordes ett besök på Sjöhistoriska museet. Vi fick en presentation av ritningsarkivet och en guidad tur genom museet. 25 deltagare.

Styrelsen tackar härmed för goda insatser under verksamhetsåret och önskar alla medlemmar god vind under den kommande säsongen.

Bo Eriksson

Ordförande Ulf Andersson

Vice Ordförande Margareta Johansson

Kassör     Urban Fredriksson

Sekreterare Stig Andersson

Klubbmästare Anders J. W. Hedbäck

Ledamot     Martin Bellander

Ledamot