Resumé höstmöte 2013

Höstmöte 2013
Förbundets höstmöte förlades denna gång till Stockholms Båtsnickeri i Fisksätra, på ungefär samma plats som de första s30-orna tillverkades.
Bobby Cyrus och Niklas Hallberg visade oss runt i verkstaden och berättade om alla pågående projekt. Vi fick nog klart för oss att här jobbar sanna entusiaster som har båtar, företrädesvis gamla träbåtar, som sitt stora intresse. Här vårdas t.ex. skärgårdsnittiofemman Gerdny, ett stycke kulturhistoria i ädel mahogny som mången S30-seglare nog skulle kunna tänka sig att byta jämnt upp mot, om bara underhållet ingick i dealen.
Trots att det här mest handlar om träbåtar fick vi många värdefulla tips om hur vi ska ta hand om träinredningar m.m. Efter fikastund och allmänt ljug var det 25 medlemmar som traskade hemåt med nya intryck och säkert en del renoveringsprojekt i tankarna.
/Bo Eriksson

Till vänster: Bjarne funderar över manicken.

I mitten:Manicken som förser en basnings-trumma med fuktig värme.

Till höger: Riva-racer. Tidigare ägare var Aga Kahn

   Av Stockholms Båtsnickeri nybyggd mahognyracer.  Allt virke taget ur samma stock.

 

  Utsikt över lokalen från Gerdnys fördäck.

Niklas och Bobby vid ett av sina skötebarn.

 

S30-medlemmar funderar över motorbestyckningen i en Riva.