Resumé höstmöte 2012

Förbundets höstmöte förlades i år till Sjöhistoriska museet. Av arkivarie Eva Hult fick vi en utförlig genomgång av hur man försöker bevara de tusentals ritningar på fritidsbåtar som har gjorts i Sverige. Ritningar som skänkts till museet från storheter som Knud Reimers, Forslund, Tore Holm m.fl. scannas in för att kunna lagras digitalt och sedan presenteras på Sjöhistoriskas välgjorda hemsida.
Efter en god ärtsoppe-paus var det museivärden Henrik Caruanas tur att visa oss runt i museet för att titta på alla fantastiskt fina modeller. Med sin stora kunskap om Sveriges krigsflotta gjorde Henrik modellerna än mer intressanta och vi var nog många som lämnade museet förundrade över alle de avancerade krigsfartyg som byggts genom åren.
Bo Eriksson

          Inspektion av originalritningar av S 30:an

 

S30 modell i glasskåp på sjöhistoriska

 

En av alla fantastiska modeller på museet