S 30 och S30/93 blir S30!

Som ni alla vet så har vår kära båt funnits i två utföranden. S 30 Classic och S 30/93.Under 2008 har styrelsen med Anders Hedbäck i spetsen format nya klassregler. Detta har gått ut på att det bara skall finnas en båt och en klass nämligen S 30. Detta betyder att S 30/93 och S 30 Classic försvinner och ersätts av S 30. Reglerna har formats så att de nu överensstämmer med de internationella redskapsreglerna.
Men! Så var det detta med LYS: talet eller som det nu heter SweLYS/SRS2009.Det finns en bestämmelse i de gamla klassreglerna som skulle göra det möjligt att tillverka en gennaker eller Code Zero. Denna kan utformas så att den skulle kunna föras som en stor genua.

För att vi skall få båten godkänd som S30 så måste vi få ett beslut av Svenska Seglarförbundet (SSF) som skall granska våra nya utformade klassbestämmelser.Denna ovan nämnda regel hade vi i styrelsen förbisett vilket resulterade i att SSF höjde SRS: talet med en enhet från 1,19 till 1,20 just för att man kan hissa en gennacker och föra den som en genua. Detta skulle vara möjligt i lätt väder.

En febril aktivitet startade i styrelsen för att få en ändring av SSF: s beslut. Det är ju allmänt känt att 1,19 redan är aningen för högt. De medlemmar som kappseglar anser att 1,20 är ett tal som skulle göra det svårt att hävda sig på kappseglingsbanorna.Styrelsen sammanträdde via telefonmöte och beslutade att göra en ändring i reglerna vilket skulle medges av SSF om detta beslutades på förbundets årsmöte.

Förbundet hade ju redan tagit beslutet att ändra reglerna så att S30 Classic och S30/903 försvinner och ersätts av endast en klass S30.Detta togs på vårat extra årsmöte vid höstträffen den 26 november 2008.
Men det var ju den lilla meningen i klassbestämmelserna utgåva 2008-11-26 punkten G 6.3.b från Halvbredd G.7.5(b) får vara mindre än 75% av Underlikslängden G.7.1. detta ändras nu (förslag från styrelsen till årsmötet) till Halvbredd G.7.5 (b) minimum 4940 maximum 7600.

Vid det ordinarie årsmötet i Västervik den 28 mars 2009 togs denna ändring upp som en punkt på dagordningen och årsmötet biföll styrelsens förslag till ändring av klassreglerna.Detta beslut har nu sänts in till Svenska seglarförbundets regelkommitté som återställer SRS: talet till 1,19.

Vad händer om man har en S30 Classic och vill kappsegla?För att kappsegla måste man ha ett SRS: certifikat (LYS: certifikat) som talar om att denna båt är en Classic och erhåller då en lägre SRS:tal. Detta certifikat får man hos Svenska seglarförbundet.

Med vänlig hälsning
Ulf Andersson
Vice ordförande