Verksamhetsrapport 2014

Årsberättelse för Svenska S30 förbundet verksamhetsåret 2014

Vid utgången av 2013 fanns 110 båtar registrerade i förbundet och antalet medlemmar var 116, vilket är en minskning med 3 medlemmar sedan föregående år.

Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda möten och styrelsearbetet har fungerat mycket bra med entusiastiska styrelsemedlemmar.
Årsmötet, som samlade 28 deltagare, avhölls hos Royal Marine i Västervik. Ett mycket välarrangerat möte där vi även fick ta del av de senaste tillverkningsmetoderna av segel, kapell m.m.
S30-bladet har utkommit med fyra nummer.
Förbundets hemsida, S30.se, har under året funnits tillgänglig med nyheter och diskussionsforum.
Den numera traditionella vårträffen i Grönskärsfladen blev mycket lyckad. I kappseglingen deltog tre båtar. Uffe Andersson passerade mållinjen som första båt efter en fin segling i lätt vind. Fem S30-besättningar deltog med liv och lust i tipspromenad, chipsätning m.m. Mycket bra arrangerat av Uffe Andersson.
Sommarens eskadersegling, som gick till Västervik, samlade nio S30-or. Ett högtrycksbetonat väder gjorde att vi fick använda motorerna ganska ofta. Mycket varmt badvatten men tyvärr också mycket alger. I Vikingarnas hamn i Västervik blev vi som vanligt väl omhändertagna. Efter avslutningsmiddag på lokal skingrades besättningarna, men några gjorde sällskap tillbaka till Stockholm.