Förbundets 50-årsdag firades på Bullandö krog i rejält blåsväder.

Det var nog tur att vi valde att vara inomhus. När vinden drog på från syd satt vi inomhus och kalasade på god mat och gott vin.
En del besättningar trotsade den dåliga väderprognosen och tog sig dit med egen båt och några valde att ta buss eller bil. Det blev i alla fall sex S30-or vid bryggan.

S30 förbundet fyller femti och det blir kalas på Bullandö.

Info på medlemssidorna.

Eskadersegling 2024

Även om kappseglingsintresset har minskat under senare år så har intresset för gemensamma aktiviteter fortfarande varit högt. Förutom årsmöten har vi haft vårmöten, höstmöten, gått på studiebesök och inte minst, seglat gemensamt till ett mål under några sommarveckor. Under de senaste sjutton åren har vi t.ex. seglat i eskaderform till Åland/Finland sex gånger, till Västervik fyra och utmed norrlandskusten två gånger.

Om du är sugen på att segla tryggt och säkert, långt eller kort, tillsammans med andra S30seglare och tycker att det vore kul att vara med och arrangera, så tag kontakt med någon i styrelsen.
Det hela kan vara väldigt enkelt:
Man låter förbundet gå ut med en inbjudan via mail, hemsida och kanske Facebook. Man bestämmer en tidpunkt, startplats där alla träffas och eventuellt mål. Tidsåtgången kan väl vara allt mellan två dagar till två veckor och dagsetapperna kanske inte mer än tjugo NM. Blåser det för mycket ligger man stilla och inväntar bättre väder.

Årsmötet 2024

Årsmötet den 8:e mars 2024 avlöpte enligt plan. De 20 medlemmar som anmält sig samlades kl.17.30 kring en välkomstdrink i Göta Segelsällskaps lokal på Långholmen i Stockholm.

Klockan 18 inleddes mötet som genomfördes enligt den utsända dagordningen.

Förbundet har nu 95 medlemmar och ekonomin är stabil. Styrelsen kunde efter revisorns berättelse beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Val genomfördes och de viktigaste posterna kunde besättas. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen, Anders Karlsson som ordinarie styrelsemedlem och Olle Högman som suppleant. Därmed har risken för nedläggning av förbundet nu undanröjts.

Efter mötet gjordes en genomgång av vad som hänt i förbundet under de 50 första åren. Kort sagt kan vi konstatera att de första åren dominerades av kappsegling som under de senaste åren har avtagit rejält. Under de senare åren har eskadersegling och träffar dominerat verksamheten.

Efter diskussion och föredragning dukades middagen fram. Vår klubbmästare Urban Nordenberger med hustru Inger hade ombesörjt en utsökt och riklig catering- måltid i form av en italiensk buffé.

Protokollet med tillhörande dokument från årsmötet finner du som medlem under Medlemssidor/Evenemang.

Tisdagen den 26:e mars träffas styrelsen för ett konstituerande möte där arbetsuppgifter fördelas och planeringen av sommarens aktiviteter börjar. Bevaka Medlemssidor/Evenemang och Kalender  så ser du vad som kommer att hända under året.

I ett initiativ av vår medlem Leif Sundberg finns en ny skrift under rubriken Publicerat på medlemssidorna. Leif tänker att han sätter ihop ett nummer per år som kan laddas ner. Leif vill gärna ha bidrag från oss medlemmar i förbundet. Mer om det i skriften.

Inbjudan till årsmöte 2024

Årsmötet kommer i år att hållas fredagen den 8:e mars i Göta Segelsällskaps klubblokal på Långholmen i Stockholm. Läs vidare under rubriken Evenemang på medlemssidorna.

Årsmöte 2024

Snart är det årsmöte igen!

Reservera kvällen på fredagen den 8 mars 2024 redan nu.

Vi kommer att hålla till på Långholmen i Stockholm, kallelse med dagordning och färdbeskrivning kommer med e-post.

Verksamheten har de senaste åren bedrivits med minimibemanning och flera av oss i styrelsen börjar känna oss lite bedagade och idé-fattiga. Det har gått så långt att sekreteraren kan skriva protokollen i förväg.

Vi vädjar därför till medlemmar som har lite tid och energi över att anmäla sitt intresse för att engagera sig i  styrelsearbetet eller komma med förslag som kan intressera och gagna medlemmarna. Skicka din intresseanmälan till info@s30.se så tar vi kontakt med dig för att du skall få svar på dina funderingar innan du ”hoppar på tåget”.

För närvarande söker vi kassör, klubbmästare, revisor, revisorssuppleant och två personer till en valnämnd. I princip är alla poster lediga för de som vill avlösa de bedagade.

Den tråkiga sanningen är ju att vi snart kommer till en punkt där vi blir tvungna att lägga ned verksamheten. Vi har börjat ”bädda för det”.

Den som vill bli invald behöver inte vara fysiskt närvarande på årsmötet, en presentation går ju att ordna ändå.

Vi har övat oss på att hålla styrelsemöten, normalt 4 ggr per år, digitalt så det går bra att delta på distans.

Hoppas vi ses på årsmötet och/eller hörs av på mailen.

Snart nytt verksamhetsår

I början av januari har vi det första styrelsemötet där bl.a datum och plats
för årsmöte bestäms. Även motioner till årsmötet behandlas, så har du något du vill ta upp, så kan det vara bra att veta att sista inlämningsdag för en skriftlig motion är 31/12. Vi brukar också utse den som är kvalificerad att få ha Reimers vandringspris på hyllan i ett år. Oftast är det någon som varit ovanligt aktiv på kappseglinsbanorna, men kan även vara någon som varit god ambassadör för S30-klassen. Hör av dej och tala om vad du åstadkommit under året! Obs att du också kan få bidrag till kappseglingsavgifter.

Kräftskiva

Inbjudan finns på medlemssidorna under rubriken Evenemang.

Vårträff den 10:e juni

Inbjudan finns på medlemssidorna under rubriken Evenemang.

Kappsegling i sommar?

Tänk på att du som är medlem kan få din anmälningsavgift till officiellt publicerad kappsegling helt eller delvis bekostad av förbundet.
Skicka in begäran efter genomförd segling till styrelsen.

Du har också chans att få en inskription på Reimers vandringspris och även ha det hemma på väl synlig plats i ett år.

Referat från årsmötet 2023

Årsmötet den 10 mars 2023 avlöpte enligt plan. De 24 medlemmar som anmält sig samlades kl.17.30 kring en välkomstdrink i Göta Segelsällskaps lokal på Långholmen i Stockholm.

Klockan 18 inleddes mötet som genomfördes enligt den utsända dagordningen.

Förbundet har nu 92 medlemmar och ekonomin är stabil. Styrelsen kunde efter revisorns berättelse beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Val genomfördes och de viktigaste posterna kunde besättas med samma medlemmar som föregående år. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen, Magnus Holmström som ledamot samt Zuzanna Trebska som suppleant.

Vi som har arbetat i styrelsen i flera år skulle gärna se att fler ville engagera sig och vara beredda på att ersätta oss med ny energi och nya friska idéer.

Efter en knapp timme kunde årsmötet avslutas och kvällens föreläsare göra entré.

Som utannonserats var det Lars Granath från Hydrographica som berättade om vad som hänt beträffande Sjöfartsverkets förnyelse av sjökort och vad Hydrographica hade att erbjuda.

Sjöfartsverket känner sig naturligtvis tvungna att följa de beslut som tas på EU-nivå och det har inte gynnat fritidsseglarna som som gärna vill in i trånga farvatten. Som tur är så lyder inte Hydrographica under samma regler och vi kan nu använda båda företagens kartor sömlöst i våra GPS-plottrar. Hydrographica har gett ut flera nya sjökortsmappar i A3-format där man har knutit samman flera av de tidigare specialkorten till större områden. Man har även gett ut ett nytt översikts- och planeringssjökort i skala 1:100 000 över Stockholms skärgård som kan vikas ned till A4-format.

Lars kunde berätta om en del besvärande och dråpliga konsekvenser av Sjöfartsverkets revidering av sjökorten. Bl.a. om utmärkta grund som inte finns i verkligheten och därmed passager som inte ser ut att kunna användas av fritidsseglare och mindre yrkestrafik.

Efter Lars föredragning dukades middagen fram. Vår klubbmästare Urban Nordenberger med hustru Inger hade ombesörjt en utsökt och riklig catering- måltid i form av en grekisk buffé.

Som vanligt när S30-folket sammlas uppstår många intressanta och roliga disskussioner runt matbordet.

Protokollet med tillhörande dokument från årsmötet finner du som medlem under Medlemssidor/Dokument.

Tisdagen den 21 mars träffades styrelsen för ett konstituerande möte där arbetsuppgifter fördelades och planeringen av sommarens aktiviteter började. Bevaka Medlemssidor/Evenemang och Kalender  så ser du vad som kommer att hända under året.

Vi kommer även att ge ut en ny uppdaterad medlemsmatrikel under maj månad.

Årsmötet 2023

Glöm inte att anmäla dej senast nu på måndag!
Lars Granath kommer med nya rykande färska sjökort som vi får köpa med klubbrabatt och räkna med mycket god mat och dryck.
Alla medlemmar är varmt välkomna!

Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att avhållas fredagen den 10:e mars.

Allt är inte klart än, men följande gäller:

Inbjudan kommer så småningom på mail till alla medlemmar.

Sökes: nya styrelsemedlemmar

Till årsmötet efterlyser styrelsen nyfikna medlemmar som är beredda att engagera sig i styrelsearbetet eller andra funktioner.

S30F har 3-4 styrelsemöten per år och planerar 3 medlemsaktiviteter med båtar per år såsom vårmöte, eskader och kräftskiva samt ett höstmöte utan båtar, men om båtar och sjöliv. Inget av detta sker av sig självt utan kräver viss planering av en styrelse.

Till årsmötet 2023 finns följande vakanser:

  1. En kassör som kan ta över de goda rutiner som Annika har byggt upp för ekonomi och medlemsregister.
  2. En klubbmästare som kan ta ansvaret för att tillsammans med styrelsen planera medlemsaktiviteterna.
  3. En ledamot för div. styrelsearbeten samt inskolning i styrelsens rutiner.
  4. En till fyra suppleanter som vill vikariera i styrelsen vid förfall ( har aldrig hänt) men som vill lära känna S30F innifrån för att kanske åta sig andra uppgifter så småningom.
  5. En revisor
  6. En revisorssuppleant.
  7. Några medlemmar med erfarenhet av S30F som vill bilda en valnämnd. Denna syssla sköts idag av styrelsen vilket inte är helt ok.

Skicka gärna ett mail till styrelsen och anmäl ditt intresse eller ev. frågor.

Eskader 2023

Även om kappseglingsintresset har minskat under senare år så har intresset för gemensamma aktiviteter fortfarande varit högt. Förutom årsmöten har vi haft vårmöten, höstmöten, gått på studiebesök och inte minst, seglat gemensamt till ett mål under några sommarveckor. Under de senaste tjugofem åren har vi t.ex. seglat i eskaderform till Åland/Finland sex gånger, till Västervik fyra, utmed norrlandskusten två gånger och ett otal gånger i Stockholms skärgård och Mälaren. Det finns inga väderstreck kvar som vi inte seglat mot och nu är forna tiders eskaderseglare något till åren komna och lämnar gärna över till nya förmågor.
Ofta har eskadern varit förknippad med något tema, t.ex.
Kanoneskader (tittat på gamla försvarsanläggningar runt Stockholm och Södertörn),
Kapelleskader (besökt kapell och kyrkor utmed Sörmlandskusten),
Restaurangeskader (behövs ingen förklaring),
Barneskader (mycket korta förflyttningar till bra sandstränder),
Slottseskader (besökt mälarslott som det finns mycket gott om),
Surströmmingseskader (behövs ingen förklaring),
o.s.v.
En fördel med eskadersegling är att det alltid finns kamrater som är villiga att hjälpa till om något går snett. Vid ett tillfälle t.ex. ledsagades en båt som på väg till Åland tappade rodret i farleden utanför Tjockö, i dimma! En annan gång bogserades en båt ut på fritt vatten efter att ha tappa propellern i hamnen i finska Lappo. Ny propeller införskaffades och den gamla sitter nu väl invirad i nån bojkätting i Lappohamnen.
Åtskilliga Volvo MD7:or m.m. har också genom åren med gemensamma krafter och verktyg bringats att starta. Det värsta var väl när när vi hittade ett Fyffes banan-märke i insprutningspumpen till en MD-7:a. Hur det kommit dit hade skepparen ingen godtagbar förklaring till.
Det blir ju alltid en del incidenter, men hårt väder har vi undvikit, av den enkla anledningen att vi har förstånd att ligga kvar en dag extra om det blir blåsigt.
Som sagt, eskadersegling med S30 rekommenderas, och är någon medlem intresserad så är det bara att sätta igång. Förbundet välkomnar alla förslag och bistår med utannonsering, erfarenheter, medel till förfriskningar under resans gång, m.m.

S30 standert

Nu finns S30 standert på lager igen. Denna gång i extra bra kvalitet.
Du kan gå in i butiken på medlemssidorna och beställa.

Höstmöte utan styrenlukt

Ett femtontal S30-seglare tog sig till Stockholms Båtsnickeri i Fisksätra en kulen dag i december. Vi var inbjudna att besiktiga den nyrenoverade R12:an Princess Svanevit.
Alla var nog överens om att det är lite jobbigare att sköta om en R12:a i äkta hondurasmahogny än en S30 i äkta glasfiberarmerad plast. Men, vilken båt och vilket fantastiskt arbete att iordningställa denna 27 ton tunga jakt i ett skick som är bättre än nytt.
Ska bli roligt att möta båten på någon fjärd i sommar, men, försöker ni segla om i lovart, så luffar vi.


Höstmöte

I början av december besöker vi Stockholms Båtsnickeri för att återigen ta oss en titt på restaureringen av R 12:an Princess Svanevit. Det har hänt en hel del sen sist kan vi lova.
Mer information under rubriken Evenemang på medlemssidorna.

Lyckat 50-års jubileum

Trettiotvå glada S30-entusiaster deltog i 50-års festen på Bullandö Krog där åtta S30:or låg förtöjda vid gästbryggan.
Mycket god mat, fint väder och trevligt umgänge gjorde kvällen minnesvärd för alla deltagare.

Jubileum

Inbjudan kommer även via post till alla medlemmar tillsammans med en aktuell medlemsmatrikel.

Årets eskadersegling

Under rubriken Evenemang på medlemssidorna finns inbjudan.

Jubileumskalas

I år fyller S30:an 50 år och det ska vi fira på Bullandö krog på Värmdö lördagen den 18:e juni.

God mat och dryck erbjuds till mycket förmånligt pris. Man kan ta sig dit landvägen, men förhoppningsvis kommer det många S30:or och vi ska försöka ordna så att alla båtar kan samlas på ett ställe. Förbundet står för hamnavgiften.

Inbjudan kommer så småningom till förbundets medlemmar.

Svenska S30 förbundet mår bra!

Under senaste året fick vi återigen ett nettotillskott av nya medlemmar vilket självklart uppmuntrar oss i styrelsen att jobba vidare med förbundet. Emellertid har många av oss varit med i styrelsen väldigt länge och lite förnyelse skulle inte skada. Är du medlem och och tycker att det skulle vara kul att ta förbundet vidare till nya höjder så hör av dej till någon av oss i styrelsen.
Är du ny båtägare och inte medlem än, så kika under fliken Förbundet/Bli medlem, så ser du hur man gör.
Det är nu femtio år sedan den första S30:an sjösattes vid Fisksätra Varv i Saltsjöbaden. Liksom de allra flesta andra S 30:or seglar den fortfarande omkring som om inget särskilt hade hänt och detta ska vi uppmärksamma med ett rejält kalas. Plats är inte spikad än, men det blir troligtvis lördag 18/06 någonstans i Stockholms skärgård med möjlighet att ansluta från landsidan. Håll koll på medlemssidorna, där kommer inbjudan.
Pandemin har gjort att vi inte har kunnat ha så mycket aktiviteter de senaste två åren, så aktivitetskontot är välfyllt och har du förslag på sommaraktiviteter, om pandemiläget tillåter, så finns det medel att hämta för t.ex. mat och dryck.
Årsmötet blir som förra året digitalt via Zoom. Inbjudan kommer med e-posten.

Eskaderseglingen

S30 eskader 2021

4 st S30 samlades i Kolnäsviken på Ornö tisdagen den 3 augusti (6 st var anmälda men 2 lämnade återbud) Det här var 3:e gången vi planerat att segla till Nyköping men de tidigare har på grund av hårda sydliga vindar ändrats och vi har seglat norrut istället. På kvällen samlades vi och planerade seglatsen till Nyköping i trevlig samvaro.

Efter frukost seglade vi på en fin sträckbog nästan ända till Nynäshamn, sista biten till vår natthamn Rassa Vikar blev det dock motorgång. Efter bad i härligt varmt vatten 22-23 grader och en god middag samlades vi på berget för samkväm med chips och en eskader-whisky.

Dagens etapp började med motorgång till Ankarudden därefter en härlig sträckbog ända till Säfsundet. Vid kom fram till dagens mål Västra Stendörren tidigt på eftermiddagen så vi fick en fin plats för alla S-30 bredvid varandra, en fin syn. Vi fick också tid till en lång promenad och och inköp av glass.

Nästkommande dag blev en kort etapp i härlig medvind, vid Vålaröfjärden seglade vi in på den slingriga och mycket vackra Viktorialeden, vid Stengrund i Örsbaken blev det dock motorgång i en lång smal utprickad ränna in till Nyköping där vi förtöjde i den fina gästhamnen. Vi var tidigt framme så på eftermiddagen promenerade vi runt i staden och kvällen avslutades med en gemensam middag på Hamnkrogen.

Liggedagen i Nyköping började med att vi skiftade bryggplats då vinden skulle skifta och öka samt att det skulle börja regna, hittills hade vi haft toppenväder med sol och fina vindar. Med regnkläder och paraply trotsade vi vädret och promenerade på förmiddagen till Sörmlands länsmuseum där de hade en intressant utställning med gamla mopeder och motorcyklar utöver detta fanns en mängd intressanta delutställningar med konst, kläder och Nyköpings historia. Även denna kväll avslutades med en gemensam middag.

Nästkommande dag var gråmulen och regnet hängde i luften när vi för motor lämnade Nyköping och gick den korta vägen till Nyköpings SS klubbholme, Broken. Dagen blev mulen och blåsig, tyvärr var den efterlängtade bastun stängd pga corona.

Nästa dag hade vädret åter blivit bra med sol och svaga sydliga vindar, dagen mål var åter Rassa vikar men denna gång seglade vi via Bokö-strömmen och Tottnäsbron. När vi kom ut på Svärdsfjärden hade vinden ökat och vi fick en fantastisk segling sista biten fram till bron efter bron motorgång till dagens mål, dagen avslutades med gemensamt samkväm på en solbelyst klippa.

Dagens mål var Nåttarö, alltså åter en kort etapp, motorgång genom Dragets kanal sedan en härlig segling i fin sydlig vind. Vi var framme tidigt så vi fick alla plats på bryggan i Östermarsfladen. Tidig eftermiddag samlades vi åter efter olika aktiviteter och promenerade gemensamt till nya Nåttarö krog vid ångbåtsbryggan för en gemensam middag.

Efter morgondopp och frukost avseglade vi i sol och sydlig vind mot Sjunkviken på norra Fjärdlång via Ryssundet och Järnsundet. Kvällen avslutades åter på en fin klipphäll med ett glas vin med tilltugg, samt summering av årets S30 eskader som vi alla tyckte var mycket lyckad.

Nästa dag skildes eskadern, vissa seglade hem och vissa seglade vidare.

Vid pennan Urban N, S30 nr2

Vårträffen

Årets vårträff samlade 7st S30:or med besättning, totalt 18 personer. Båtarna var i ordning.
2, 75, 76, 103, 209, 246, 266.
Helgen bjöd som vanligt på underbart väder och trevligt sällskap. En del S30 snack blev det.
Tipspromenad för barn och vuxna samt femkamp för barnen. Alla barn kämpade väl och fick
pris. Sen dukades det upp med läsk, rosé och snacks på berget. Vid sju så tändes grillarna,
entrecote, lax och halloumi grillades och avnjöts under kvällen tills solen gick ned. På söndagen
var det hemfärd för många, men några fortsatte att segla tillsammans några dagar. Det där med
att bli pensionär verkar inte så dumt!
Jag vill uppmana er som kan att komma till förbundets träffar. Det är under enkla och trevliga
former. Näst på tur är höstmötet. Håll utkik här på hemsidan där mer info kommer.

Kräftskiva 21/8

Läs mer på medlemssidorna under rubriken Noteringar.

Häng med på sommarens begivenheter.

Vi börjar med vårträffen i Gröskärsfladen 5-6:e juni.
Familjekappsegling, tipspromenad, grillkalas m.m. står på programmet.
Läs mer på medlemssidorna under rubriken noteringar.

Sedan blir det eskadersegling med start 2:a augusti.
Årets eskadersegling planeras att gå till Nyköping, det är 3:e gången vi har Nyköping som mål, de tidigare har ändrats pga hårda sydliga vindar. Vi får hoppas att vi lyckas denna gång (tredje gången gillt).
Läs mer på medlemssidorna under rubriken noteringar.

Kappsegling i sommar?

Tänk på att du som är medlem kan få din anmälningsavgift till officiellt publicerad kappsegling helt eller delvis bekostad av förbundet.
Skicka in begäran efter genomförd segling till styrelsen.

Årsmöte

Torsdagen den 11:e mars klockan 18:30 har vi ett digitalt årsmöte och inbjudan har skickats till medlemmarnas e-postadress med information om hur man ansluter sig.
På medlemssidorna hitta du dokument som berör mötet. Bland annat finns valberedningens förslag på namn till de styrelseposter som ska besättas. Det mesta är klart, men är du intresserad av att deltaga i styrelsearbetet så hör av dej till styrelsen. Med tanke på att medlemsantalet har ökat rejält den senaste tiden, så kanske det finns nya kandidater som är intresserade.
Varmt välkommen.


Årets första styrelsemöte

Första styrelsemötet är nu avklarat.
Årets aktiviteter diskuterades och planen finns nu inlagd i kalendern under medlemssidor. Under rubriken kommande aktiviteter lägger vi löpande in information om vad som kommer att hända.
Nästa evenemang är årsmötet som kommer att vara digitalt. Inbjudan skickas ut via mail, så har du ändrat mail-adress är det bra om du ville meddela styrelsen. På årsmötet väljs ju styrelsemedlemmar och för närvarande saknas kandidater till revisor, en ordinarie ledamot och en suppleant. Är du intresserad så hör av dej. Uppdragen är inte så betungande och vi brukar ha rätt kul på våra möten.


Lyckat höstmöte via nätet

Rapport från Höstmötet 2020-12-03

Mötet hade utannonserats på hemsidan och i direkt mail-utskick. Det var ett sk digitalt möte där deltagarna kunde se och prata med varandra i programmet Zoom. Vi var 8 st som samlades på detta sätt.

Syftet med mötet var att erbjuda ett tillfälle att ställa frågor rörande våra båtar och dryfta förslag och erfarenheter rörande underhåll och utveckling av båtarna. Detta som ett komplement till det informationsutbyte som sker på Facebook gruppen ”Segla S30” men med muntlig tvåvägs kommunikation.

Eftersom det har skett ovanligt många ägarbyten under året så kunde man tro att det skulle finnas många frågor och tankar kring båtarna men det kom bara tre föranmälda frågor, men desto fler som tillkom och avhandlades under mötet. Även de som seglat S30 i mer än 20 år kunde finna ny information. Det visade sig också att svar finns på många frågor bland de Tekniska Tips som finns på hemsidans medlemssida.

Genom att vi i programmet Zoom enkelt kan dela skärm med varandra så går det bra att beskriva saker med bilder, både privata och sådana som finns på hemsidan och nätet i övrigt. Nästa styrelsemöte i januari kommer med all sannolikhet att ske digitalt i Zoom men förhoppningsvis kan vi avhålla årsmötet i mars på sedvanligt vis. Om inte, så får det ske i Zoom det också.

Om det skulle finnas ett intresse bland fler medlemmar att ordna ett nytt digitalt möte för erfarenhetsutbyte så kan ni kontakta styrelsen via mail info@s30.se.

Höstmöte

Under rådande pandemi kommer vi inte kunna hålla något vanligt höstmöte. I stället kommer vi att ordna ett digitalt möte via videoapplikationen Zoom.
Tanken är att vi medlemmar skickar in frågor angående S30 som vi vill diskutera. Det går givetvis också bra att ta upp frågor direkt under mötet, men svar och synpunkter kommer då inte att kunna förberedas.
Anmälan till höstmötet görs genom att skicka ett mail till info@s30.se .
Eventuella frågor kan du skriva in i anmälan och då är vi tacksamma att få frågorna senast en vecka innan mötet så att vi hinner ta fram ett bra svar.
Du kommer att få en inbjudan via mail med anvisningar om hur du ansluter till mötet.

Mötestid: Torsdag 03/12 kl. 19:00.

Antalet medlemmar ökar.

Styrelsen noterar med tillfredsställelse att medlemsantalet nu ökar. Under sommarsäsongen har femton nya medlemmar tillkommit. Ni är varmt välkomna i förbundet och skriv gärna till styrelsen och berätta om vad ni förväntar er av medlemskapet.

Kappsegling

Har du kappseglat i sommar? I så fall kan det vara bra att veta att förbundet bidrar med 50 % av startavgiften (max 500 kr) för officiellt utlyst tävling. Om du dessutom är helt inställd på att vinna kan det vara bra att ta del av Jan och Tore Källmarks text SEGELTRIMTIPS under Tekniska tips på medlemssidorna.

Välkommen till eskaderseglingen med samling måndag 3/8 i Grönskärsfladen.

Läs mer på medlemssidorna.

Vårträffen inställd.

Inga anmälningar har inkommit fram till torsdag 4/6. Troligtvis på grund av otjänlig väderprognos med regn och hård SV på lördagen.

Vårträff 6-7 juni i Grönskärsfladen

Inbjudan finns på medlemssidorna.

2020 års S30 aktiviteter

Läs mer på medlemssidorna.

Årsmötet 2020

Vi fick förmånen att genomföra årsmötet i Göta Segelsällskaps fina klubblokal på Långholmen i Stockholm. Efter mötesförhandlingarna serverades en mycket god middag.

Stort tack till Göta Segelsällskap och till vårt klubbmästarpar som ordnat med en så fin middag.

Protokoll från årsmötet finns tillgängligt på medlemssidorna.

Årsmöte 2020

Årsmöte blir det i år fredagen den 6:e mars i Göta Segelsällskaps klubblokal på Långholmen i Stockholm. Mera information finns på medlemssidorna under rubriken Kommande händelser.

Höstmöte 2019-11-26

Årets höstmöte kommer att hållas av Gransegel och Benns Mast & Rigg. Så kom fulladdade med frågor om segel och rigg. 

Det kommer finnas mackor, dricka och kaffe som S30 förbundet står för.

Tid: Tisdag 26/11 19:00

Plats: Benns, Prästkragens väg 20 Saltsjö-Boo

Anmälan senast Söndag 24/11 till uffe.s30266@gmail.com innehållande.

Namn:

Antal personer:

Antal veg:

Eventuella allergier:

Har du inte fått ett bekräftelsemail på anmälan senast måndag 25/11 19:00. Ring då Uffe på 0705444746

Välkomna!

Rapport från årets eskadersegling.

Läs på medlemssidorna under rubriken Hänt.

Kräftskiva i Ladviken

S30-seglare är välkomna att deltaga i årets kräftskiva lördag 24/08 i Ladviken i östra kanten av Möja Söderfjärd. Anmälan behövs ej. 

Vårträff 8:e juni i Grönskärsfladen

Sven Ejdestam

S30:s andlige fader Sven Ejdestam har avlidit.

Svens betydelse för Svenska Seglarförbundets entyps Skärgårdskryssare S30 kan inte nog uppskattas. Förutom att ha varit idégivare till S30 och sekreterare i Seglarförbundets Klassificeringsnämnd för S30 har han varit mångårig ledamot och ordförande i Svenska S30 Förbundets styrelse och suttit i klassnämnden. När S30-tillverkaren IB Plast under mitten av åttiotalet plötsligt meddelade att man inte längre ville ha formarna till S30 kvar så blev det Sven som såg till att formarna kunde räddas. Sven seglade S30 nr1 Göta under många år och nu när han har kastat loss och satt den sista kursen går våra tankar till familjen.

Styrelsen

Årets eskader

Inbjudan finns på medlemssidorna under evenemang.

Naturhamnar och S30-vänliga gästhamnar

Inför kommande säsong kan det kanske vara intressant att ta del av medlemmarnas favorithamnar. Du som är medlem och gärna delar med dig av dina favoritställen, som inte nödvändigtvis finns beskrivna i hamnguiderna, skicka ett mail till hemsidan så publicerar den under rubriken Naturhamnar på medlemssidorna.

Har du tips om gästhamnar som tar betalt beroende på båtens bredd i stället för längd, så publicerar vi även detta.

Nästa evenemang

Blir vårmötet i Grönskärsfladen lördag 8/6 med tipspromenad, kappsegling för den som vill, grillkväll m.m. Vidare information kommer under rubriken Evenemang på medlemssidorna.

Nu har vi avhållit årsmötet 2019

I fredags den 8 mars hade Svenska S30-förbundet årsmöte i Tranebergsstugan i Stockholm.Det var 18 medlemmar som hade möjlighet att ta sig dit. Hade vi lyckats få till den planerade föreläsningen så hade det kanske kommit fler. Nu hade vi som var där en mycket trevlig kväll som vanligt med mycket båtsnack och en god middag efter det formella årsmötesprogrammet. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen. Protokollet finns tillgängligt på medlemssidan.
Valberedningen behöver förstärkning. Om du som medlem känner att du har lust att hjälpa till med att hitta lämpliga styrelseledamöter för framtiden så är du välkommen att höra av dig till styrelsen påinfo@s30.se. Du får naturligtvis också föreslå dig själv till en valbar plats vid nästa årsmöte.

Årsmöte 8:e mars 2019

Läs mer om årsmötet under Medlemssidorna.

Årets eskadersegling till Öregrund

Under några heta dagar i början av augusti begav sig S30 förbundet ut på eskader till Öregrund. Se vidare under medlemssidornas evenemangsflik.

Kräftskivan i Ladviken

S 30-förbundets traditionsenliga kräftskiva kunde i år genomföras i Ladviken som planerat.
Vädret var strålande på lördagen och även söndagen bjöd på fint seglarväder trots att prognoserna utlovat annat. Mer information finner du under Medlemssidorna och Evenemang.

En S30 i vardagsrummet

Vid senaste årsmötet väcktes frågan om var man kan få tag på en halvmodell av S30
Jag har en som är gjord av Åke Gelin i Västervik. Åke är pensionerad lärare från båtskolan i Storebro men kan fortfarande mot beställning göra en halvmodell av S30 för leverans till sommaren. Pris 2000 kr. Kontakta Åke på ake.gillin@telia.com eller telefon 0490-180 99.

Årsmötet avklarat

Vi blev 22 deltagare på årsmötet. Andreas Millde, delägare i Stockholms Båtsnickeri som tagit sig an uppgiften att totalrenovera R12:an Princess Svanevit, berättade livfullt om projektet. Vi fick inspektera båten och kunde konstatera att det finns en del jobb att göra innan sjösättning.
Därefter vidtog årsmötet som snabbt klarades av innan den goda middagen på restaurang Saltsjöpir.
Årsmötesprotokoll finns på Medlemssidorna.

Ny rad

Princess Svanevit, 22 meter lång.

Nya spant i rostfritt

Välkommen till årsmötet fredag 9/3

Anmäl dig till klubbmästaren senast måndag 5/3.
Inbjudan med aktuell restaurangmeny finns inlagd under rubriken Evenemang på medlemssidorna.

 

Ny hemsida!

Välkommen till S30 Förbundets nya hemsida. Syftet med förändringarna är att underlätta för oss att hålla sidan uppdaterad och att den skall vara bättre anpassad till smartphones och surfplattor.

I dag sker ett stort utbyte av information och frågor på Facebook via den öppna sidan ”Segla S30”. Styrelsen anser därför att behovet av detta utbyte på hemsidan har minskat betydligt. Vi har också gjort en tydlig skillnad mellan öppen information och medlemsinformation.

Under Medlemssidor finns protokoll, S30 Bladet i pdf format, ritningar, tekniska tips evenemang mm.

Du som är medlem kommer att få en inbjudan med e-post, vi kommer att använda de e-postadresser som finns i 2017 års matrikel. Om du vet med dig att den uppgiften inte är aktuell eller saknas så skall du skicka din nya e-postadress till info@s30.se. I annat fall får du ingen inbjudan och heller inte tillgång till Medlemssidorna.

Information eller frågor som du vill delge styrelsen eller alla medlemmar genom publicering på hemsidan kan du skicka till styrelsen på info@s30.se eller via post på de adresser som finns i S30-Bladet och Matrikeln.

Medlemmar! Reservera kvällen den 9 mars för årsmötet i Fisksätra. Se S30 bladet som kommer ut den 16 februari.