GDPR

GDPR-policy för Svenska S-30 Förbundet Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Svenska S-30 Förbundet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till information som vi nu tillhandahåller dig.
Svenska S-30 Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när: • du blir medlem eller söker medlemskap • du är medlem. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? Medlemskapet i Svenska S-30 Förbundet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Svenska S-30 Förbundet behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter vi behandlar om dig är: • Namn • Adress • E-postadress • Telefonnummer/mobiltelefonnummer • VHF (om finnes) • Båtens namn • Båtens tillverkningsnummer Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Svenska S-30 Förbundet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Svenska S-30 Förbundet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Varför behandlar vi dina personuppgifter? Den lagliga grunden för att Svenska S-30 Förbundet samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem är för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig enligt medlemsstadgarna. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig och administrera ditt medlemskap.

Vilka delar vi personuppgifter med? Svenska S-30 Förbundet delar inte uppgifter till andra organisationer förutom: Tryckeriet som trycker vår medlemsmatrikel.
Rätten att bli glömd Svenska S-30 Förbundet behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss.
Medlemsuppgifter kommer att avskiljas i samband med att medlemskap upphör. När en medlem avslutar sitt medlemskap finns uppgifter kvar en tid men är dolda till de raderas slutgiltigt. Orsak till att behålla medlemsuppgifter kan till exempel vara att det finns obetalda avgifter. Vilka rättigheter har du? Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan be om att få ett utdrag ur våra register om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade. Om du vill veta mer Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta info@s30.se