Klassregler

S30 är en entypsbåt och för den sakens skull finns det regler som skall följas för att båten i tävlingssammanhang skall betraktas som en S30. Om båten modifieras utan att följa reglerna så är den inte längre en S30 men kan likväl vara en mycket trevlig segelbåt som man kan tävla med efter individuell inmätning. Här presenteras senaste versionen av klassreglerna.

Ny rad

Klassregler 2012 PDF-dokument