Styrelsen

Ordförande

Uffe Andersson

Vice ordförande

Ulf Andersson

Sekreterare

Urban Fredriksson

Kassör

Annika Ivergård

Ledamot

Åke Mörk

Ledamot / klubbmästare

Urban Nordenberger

Suppleant / Webredaktör

Bo Eriksson

Vill ni kontakta styrelsen maila info@s30.se