Styrelsen

Ordförande

Uffe Andersson

Vice ordförande

Ulf Andersson

Sekreterare

Urban Fredriksson

Kassör

Margareta Johansson

Ledamot

Åke Mörk

Ledamot / klubbmästare

Eva Jirner

Ledamot / redaktör för Bladet

Lars Rodhe

Suppleant

Bo Eriksson

Suppleant

Bjarne Dahl

Vill ni kontakta styrelsen maila info@s30.se