Styrelsen

Ordförande

Uffe Andersson

Vice ordförande

vakant

Sekreterare

Urban Fredriksson

Kassör

Annika Ivergård

Ledamot / klubbmästare

Urban Nordenberger

Ledamot / Webredaktör

Bo Eriksson

Supplant

Magnus Holmström

Suppleant

Zuzanna Trebska

Vill ni kontakta styrelsen maila info@s30.se