Årets första styrelsemöte

Första styrelsemötet är nu avklarat.
Årets aktiviteter diskuterades och planen finns nu inlagd i kalendern under medlemssidor. Under rubriken kommande aktiviteter lägger vi löpande in information om vad som kommer att hända.
Nästa evenemang är årsmötet som kommer att vara digitalt. Inbjudan skickas ut via mail, så har du ändrat mail-adress är det bra om du ville meddela styrelsen. På årsmötet väljs ju styrelsemedlemmar och för närvarande saknas kandidater till revisor, en ordinarie ledamot och en suppleant. Är du intresserad så hör av dej. Uppdragen är inte så betungande och vi brukar ha rätt kul på våra möten.