Årsmöte 2024

Snart är det årsmöte igen!

Reservera kvällen på fredagen den 8 mars 2024 redan nu.

Vi kommer att hålla till på Långholmen i Stockholm, kallelse med dagordning och färdbeskrivning kommer med e-post.

Verksamheten har de senaste åren bedrivits med minimibemanning och flera av oss i styrelsen börjar känna oss lite bedagade och idé-fattiga. Det har gått så långt att sekreteraren kan skriva protokollen i förväg.

Vi vädjar därför till medlemmar som har lite tid och energi över att anmäla sitt intresse för att engagera sig i  styrelsearbetet eller komma med förslag som kan intressera och gagna medlemmarna. Skicka din intresseanmälan till info@s30.se så tar vi kontakt med dig för att du skall få svar på dina funderingar innan du ”hoppar på tåget”.

För närvarande söker vi kassör, klubbmästare, revisor, revisorssuppleant och två personer till en valnämnd. I princip är alla poster lediga för de som vill avlösa de bedagade.

Den tråkiga sanningen är ju att vi snart kommer till en punkt där vi blir tvungna att lägga ned verksamheten. Vi har börjat ”bädda för det”.

Den som vill bli invald behöver inte vara fysiskt närvarande på årsmötet, en presentation går ju att ordna ändå.

Vi har övat oss på att hålla styrelsemöten, normalt 4 ggr per år, digitalt så det går bra att delta på distans.

Hoppas vi ses på årsmötet och/eller hörs av på mailen.