Årsmötet 2024

Årsmötet den 8:e mars 2024 avlöpte enligt plan. De 20 medlemmar som anmält sig samlades kl.17.30 kring en välkomstdrink i Göta Segelsällskaps lokal på Långholmen i Stockholm.

Klockan 18 inleddes mötet som genomfördes enligt den utsända dagordningen.

Förbundet har nu 95 medlemmar och ekonomin är stabil. Styrelsen kunde efter revisorns berättelse beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Val genomfördes och de viktigaste posterna kunde besättas. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen, Anders Karlsson som ordinarie styrelsemedlem och Olle Högman som suppleant. Därmed har risken för nedläggning av förbundet nu undanröjts.

Efter mötet gjordes en genomgång av vad som hänt i förbundet under de 50 första åren. Kort sagt kan vi konstatera att de första åren dominerades av kappsegling som under de senaste åren har avtagit rejält. Under de senare åren har eskadersegling och träffar dominerat verksamheten.

Efter diskussion och föredragning dukades middagen fram. Vår klubbmästare Urban Nordenberger med hustru Inger hade ombesörjt en utsökt och riklig catering- måltid i form av en italiensk buffé.

Protokollet med tillhörande dokument från årsmötet finner du som medlem under Medlemssidor/Evenemang.

Tisdagen den 26:e mars träffas styrelsen för ett konstituerande möte där arbetsuppgifter fördelas och planeringen av sommarens aktiviteter börjar. Bevaka Medlemssidor/Evenemang och Kalender  så ser du vad som kommer att hända under året.

I ett initiativ av vår medlem Leif Sundberg finns en ny skrift under rubriken Publicerat på medlemssidorna. Leif tänker att han sätter ihop ett nummer per år som kan laddas ner. Leif vill gärna ha bidrag från oss medlemmar i förbundet. Mer om det i skriften.