Eskader 2023

Även om kappseglingsintresset har minskat under senare år så har intresset för gemensamma aktiviteter fortfarande varit högt. Förutom årsmöten har vi haft vårmöten, höstmöten, gått på studiebesök och inte minst, seglat gemensamt till ett mål under några sommarveckor. Under de senaste tjugofem åren har vi t.ex. seglat i eskaderform till Åland/Finland sex gånger, till Västervik fyra, utmed norrlandskusten två gånger och ett otal gånger i Stockholms skärgård och Mälaren. Det finns inga väderstreck kvar som vi inte seglat mot och nu är forna tiders eskaderseglare något till åren komna och lämnar gärna över till nya förmågor.
Ofta har eskadern varit förknippad med något tema, t.ex.
Kanoneskader (tittat på gamla försvarsanläggningar runt Stockholm och Södertörn),
Kapelleskader (besökt kapell och kyrkor utmed Sörmlandskusten),
Restaurangeskader (behövs ingen förklaring),
Barneskader (mycket korta förflyttningar till bra sandstränder),
Slottseskader (besökt mälarslott som det finns mycket gott om),
Surströmmingseskader (behövs ingen förklaring),
o.s.v.
En fördel med eskadersegling är att det alltid finns kamrater som är villiga att hjälpa till om något går snett. Vid ett tillfälle t.ex. ledsagades en båt som på väg till Åland tappade rodret i farleden utanför Tjockö, i dimma! En annan gång bogserades en båt ut på fritt vatten efter att ha tappa propellern i hamnen i finska Lappo. Ny propeller införskaffades och den gamla sitter nu väl invirad i nån bojkätting i Lappohamnen.
Åtskilliga Volvo MD7:or m.m. har också genom åren med gemensamma krafter och verktyg bringats att starta. Det värsta var väl när när vi hittade ett Fyffes banan-märke i insprutningspumpen till en MD-7:a. Hur det kommit dit hade skepparen ingen godtagbar förklaring till.
Det blir ju alltid en del incidenter, men hårt väder har vi undvikit, av den enkla anledningen att vi har förstånd att ligga kvar en dag extra om det blir blåsigt.
Som sagt, eskadersegling med S30 rekommenderas, och är någon medlem intresserad så är det bara att sätta igång. Förbundet välkomnar alla förslag och bistår med utannonsering, erfarenheter, medel till förfriskningar under resans gång, m.m.