Eskadersegling 2024

Även om kappseglingsintresset har minskat under senare år så har intresset för gemensamma aktiviteter fortfarande varit högt. Förutom årsmöten har vi haft vårmöten, höstmöten, gått på studiebesök och inte minst, seglat gemensamt till ett mål under några sommarveckor. Under de senaste sjutton åren har vi t.ex. seglat i eskaderform till Åland/Finland sex gånger, till Västervik fyra och utmed norrlandskusten två gånger.

Om du är sugen på att segla tryggt och säkert, långt eller kort, tillsammans med andra S30seglare och tycker att det vore kul att vara med och arrangera, så tag kontakt med någon i styrelsen.
Det hela kan vara väldigt enkelt:
Man låter förbundet gå ut med en inbjudan via mail, hemsida och kanske Facebook. Man bestämmer en tidpunkt, startplats där alla träffas och eventuellt mål. Tidsåtgången kan väl vara allt mellan två dagar till två veckor och dagsetapperna kanske inte mer än tjugo NM. Blåser det för mycket ligger man stilla och inväntar bättre väder.