Jubileum

Inbjudan kommer även via post till alla medlemmar tillsammans med en aktuell medlemsmatrikel.