Kräftskiva 21/8

Läs mer på medlemssidorna under rubriken Noteringar.