Kräftskiva i Ladviken

S30-seglare är välkomna att deltaga i årets kräftskiva lördag 24/08 i Ladviken i östra kanten av Möja Söderfjärd. Anmälan behövs ej.