Lyckat höstmöte via nätet

Rapport från Höstmötet 2020-12-03

Mötet hade utannonserats på hemsidan och i direkt mail-utskick. Det var ett sk digitalt möte där deltagarna kunde se och prata med varandra i programmet Zoom. Vi var 8 st som samlades på detta sätt.

Syftet med mötet var att erbjuda ett tillfälle att ställa frågor rörande våra båtar och dryfta förslag och erfarenheter rörande underhåll och utveckling av båtarna. Detta som ett komplement till det informationsutbyte som sker på Facebook gruppen ”Segla S30” men med muntlig tvåvägs kommunikation.

Eftersom det har skett ovanligt många ägarbyten under året så kunde man tro att det skulle finnas många frågor och tankar kring båtarna men det kom bara tre föranmälda frågor, men desto fler som tillkom och avhandlades under mötet. Även de som seglat S30 i mer än 20 år kunde finna ny information. Det visade sig också att svar finns på många frågor bland de Tekniska Tips som finns på hemsidans medlemssida.

Genom att vi i programmet Zoom enkelt kan dela skärm med varandra så går det bra att beskriva saker med bilder, både privata och sådana som finns på hemsidan och nätet i övrigt. Nästa styrelsemöte i januari kommer med all sannolikhet att ske digitalt i Zoom men förhoppningsvis kan vi avhålla årsmötet i mars på sedvanligt vis. Om inte, så får det ske i Zoom det också.

Om det skulle finnas ett intresse bland fler medlemmar att ordna ett nytt digitalt möte för erfarenhetsutbyte så kan ni kontakta styrelsen via mail info@s30.se.