Rapport från årets eskadersegling.

Läs på medlemssidorna under rubriken Hänt.