Referat från årsmötet 2023

Årsmötet den 10 mars 2023 avlöpte enligt plan. De 24 medlemmar som anmält sig samlades kl.17.30 kring en välkomstdrink i Göta Segelsällskaps lokal på Långholmen i Stockholm.

Klockan 18 inleddes mötet som genomfördes enligt den utsända dagordningen.

Förbundet har nu 92 medlemmar och ekonomin är stabil. Styrelsen kunde efter revisorns berättelse beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Val genomfördes och de viktigaste posterna kunde besättas med samma medlemmar som föregående år. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen, Magnus Holmström som ledamot samt Zuzanna Trebska som suppleant.

Vi som har arbetat i styrelsen i flera år skulle gärna se att fler ville engagera sig och vara beredda på att ersätta oss med ny energi och nya friska idéer.

Efter en knapp timme kunde årsmötet avslutas och kvällens föreläsare göra entré.

Som utannonserats var det Lars Granath från Hydrographica som berättade om vad som hänt beträffande Sjöfartsverkets förnyelse av sjökort och vad Hydrographica hade att erbjuda.

Sjöfartsverket känner sig naturligtvis tvungna att följa de beslut som tas på EU-nivå och det har inte gynnat fritidsseglarna som som gärna vill in i trånga farvatten. Som tur är så lyder inte Hydrographica under samma regler och vi kan nu använda båda företagens kartor sömlöst i våra GPS-plottrar. Hydrographica har gett ut flera nya sjökortsmappar i A3-format där man har knutit samman flera av de tidigare specialkorten till större områden. Man har även gett ut ett nytt översikts- och planeringssjökort i skala 1:100 000 över Stockholms skärgård som kan vikas ned till A4-format.

Lars kunde berätta om en del besvärande och dråpliga konsekvenser av Sjöfartsverkets revidering av sjökorten. Bl.a. om utmärkta grund som inte finns i verkligheten och därmed passager som inte ser ut att kunna användas av fritidsseglare och mindre yrkestrafik.

Efter Lars föredragning dukades middagen fram. Vår klubbmästare Urban Nordenberger med hustru Inger hade ombesörjt en utsökt och riklig catering- måltid i form av en grekisk buffé.

Som vanligt när S30-folket sammlas uppstår många intressanta och roliga disskussioner runt matbordet.

Protokollet med tillhörande dokument från årsmötet finner du som medlem under Medlemssidor/Dokument.

Tisdagen den 21 mars träffades styrelsen för ett konstituerande möte där arbetsuppgifter fördelades och planeringen av sommarens aktiviteter började. Bevaka Medlemssidor/Evenemang och Kalender  så ser du vad som kommer att hända under året.

Vi kommer även att ge ut en ny uppdaterad medlemsmatrikel under maj månad.