Kappsegling i sommar?

Tänk på att du som är medlem kan få din anmälningsavgift till officiellt publicerad kappsegling helt eller delvis bekostad av förbundet.
Skicka in begäran efter genomförd segling till styrelsen.

Du har också chans att få en inskription på Reimers vandringspris och även ha det hemma på väl synlig plats i ett år.