Sökes: nya styrelsemedlemmar

Till årsmötet efterlyser styrelsen nyfikna medlemmar som är beredda att engagera sig i styrelsearbetet eller andra funktioner.

S30F har 3-4 styrelsemöten per år och planerar 3 medlemsaktiviteter med båtar per år såsom vårmöte, eskader och kräftskiva samt ett höstmöte utan båtar, men om båtar och sjöliv. Inget av detta sker av sig självt utan kräver viss planering av en styrelse.

Till årsmötet 2023 finns följande vakanser:

  1. En kassör som kan ta över de goda rutiner som Annika har byggt upp för ekonomi och medlemsregister.
  2. En klubbmästare som kan ta ansvaret för att tillsammans med styrelsen planera medlemsaktiviteterna.
  3. En ledamot för div. styrelsearbeten samt inskolning i styrelsens rutiner.
  4. En till fyra suppleanter som vill vikariera i styrelsen vid förfall ( har aldrig hänt) men som vill lära känna S30F innifrån för att kanske åta sig andra uppgifter så småningom.
  5. En revisor
  6. En revisorssuppleant.
  7. Några medlemmar med erfarenhet av S30F som vill bilda en valnämnd. Denna syssla sköts idag av styrelsen vilket inte är helt ok.

Skicka gärna ett mail till styrelsen och anmäl ditt intresse eller ev. frågor.