Välkommen till eskaderseglingen med samling måndag 3/8 i Grönskärsfladen.

Läs mer på medlemssidorna.